Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Din dorinţa de a-L glorifica pe Dumnezeu:

Ca mântuit, doresc să fiu copilul lui Dumnezeu ce se inspiră din modelul suprem al Fiului , dovedind o viaţă de continuă ascultare, de mulţumire şi de mărturisire a Harului primit în Domnul Isus Cristos.

Ca soţ, doresc să fiu bărbatul care preia exemplul Mirelui şi participă la fericirea vremelnică şi veşnică a soţiei, printr-o slujire sacrificatoare, pe calea iubirii arătată de Sfânta Scriptură.

Ca tată, doresc să fiu părintele ce ascultă de Tatăl ceresc şi colaborează cu soţia, zilnic şi în toate domeniile, pentru a ne face partea ce ne revine în creşterea şi educarea copiilor, ajutându-i să devină oameni după inima lui Dumnezeu.

Ca păstor, doresc să fiu slujitorul Păstorului Cel Mare, care depune zilnic orice sacrificiu pentru păstorirea (Ezechiel 34.11-16) fiecărui membru din turma lui Cristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu, după modelul Domnului Isus Cristos, (Ioan 10.7-16) şi cu ajutorul Duhului Sfânt.

Ca predicator, doresc să fiu un bun mesager al lui Dumnezeu, care în fiecare ocazie şi pentru orice persoană, Îl prezintă pe Domnul Isus Cristos ca singurul Mântuitor şi Domn.

Ca şi coleg în lucrare, doresc să fiu prietenul care înviorează inimile colegilor practicând în mod evident, consecvent şi faţă de fiecare coleg o colaborare onestă, sfântă şi de pe acelaşi nivel.

Ca scriitor, doresc să aştern doar rânduri care aduc Cartea pe înţelesul celor în nevoie ajutându-i astfel să trăiască în lumina Scripturii.

Ca vecin, doresc să fiu aproapele milostiv, care prezintă tuturor vecinilor săi un model permanent de conduită creştină biblică în scopul conducerii lor la Domnul Isus Cristos.

Ca investitor, doresc să fiu ucenicul ascultător care îşi strânge comori în cer, investind în lucrurile care produc rezultate transferabile în veşnicie.