Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Investiţi în omul din lăuntru

 

Biblia spune că există omul din lăuntru şi omul din afară. Aş vrea să le vedem şi să le cunoaştem puţin pe amândouă. O să le luăm prin comparaţie înainte de convertire şi după momentul acesta. Omul din afară este cunoscut. El este materie, este în dezvoltare şi în continuă trecere. El merge spre final, el trece. Lucrul acesta se întâmplă diferit, la unii mai repede, la alţii mai încet, dar este universal valabil. Omul din lăuntru este diferit. El este spiritual. El este pierdut şi trebuie să fie regenerat. El are nevoie de prezenţa lui Dumnezeu. În alte cuvinte, înainte de convertire, omul lăuntric era: pierdut, păcătos şi suferind. El dorea prezenţa şi plinătatea lui Dumnezeu, dar nu avea parte de ele. După convertire, unde avem aportul nostru, (Coloseni 3:9)  omul lăuntric este umplut de Cristos, umplut de Duhul Sfânt şi se află în continuă maturizare şi transformare după modelul lui Cristos. Ca să se întâmple aceasta, omul din lăuntru trebuie să fie apreciat şi promovat. Creştinul trebuie să investească în omul din lăuntru. 1 Petru 3:4 spune: „ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” Promovarea omului din lăuntru este lucrarea noastră. Noi ne dezbrăcăm şi ne îmbrăcăm. Apostolul spune: „cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” Efeseni 4:22 Omul lăuntric este caracterizat de neprihănire şi de sfinţenie. Tot ce este neprihănit şi sfânt îl ajută. Ştiind acestea, omul din lăuntru trebuie întărit. Tot Pavel spunea: „şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,” Efeseni 3:16. Întărirea lui nu se face cu lucruri trecătoare precum mâncare sau băutură şi nici prin exerciţii fizice. Ea se face prin Duhul Sfânt. În contrast cu omul din afară, care trece, omul lăuntric se înnoieşte din zi în zi. 2 Corinteni 4:16 Dacă omul de afară iubeşte legea firii, omului lăuntric îi place legea lui Dumnezeu. Romani 7:22 Cine investeşte în omul dinăuntru, va avea foarte multe avantaje. Apostolul spune că omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. 1 Corinteni 2:15. Ţinând cont de acestea, omul vechi trebuie răstignit. Romani6:6, iar omul nou trebuie întărit, hrănit şi lăsat să se manifeste aşa cum îl conduce Duhul prin Cuvânt.