Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Doamne, ce vrei să fac?

Toţi ştim că întrebarea aceasta îi aparţine lui Saul din Tars. Probabil unii cred că întrebarea aceasta a fost rostită o singură dată. Total greşit! Lecturarea epistolelor scrise de Pavel şi urmărirea vieţii lui ne demontează că întrebarea aceasta a fost repetată mereu. Pavel a învăţat acum că viaţa nu trebuie condusă nici de reguli şi de tradiţii bisericeşti, nici de bătrânii naţiunii şi nici măcar de propriile dorinţe sau sentimente. Viaţa unui om care doreşte să Îi placă lui Dumnezeu, trebuie condusă de Domnul Isus Cristos. Aceasta l-a făcut pe Pavel ca de acum înainte să fie foarte atent cu Cuvântul scris, să se roage, să fie atent la călăuzirea Duhului Sfânt şi să crească în cunoaşterea lui Dumnezeu. Dacă am vrea să îi sumarizăm viaţa, ar trebui să spunem cu cea mai mare convingere că Pavel a dorit să cunoască voia lui Dumnezeu, a cunoscut-o şi a împlinit-o. La sfârşitul vieţii, la fel ca Salvatorul său, va spune plin de bucurie: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.” 2 Timotei 4:7 Nu ştiu în ce familie te-ai născut şi ce educaţie ai primit. Nu ştiu cât de religios şi de activ ai fost până acum. Nu ştiu dacă ai fost printre cei harnici şi inventivi sau printre cei leneşi. Nu ştiu dacă te-a interesat relaţia cu Dumnezeu şi în ce direcţie ai vrut să îi influenţezi pe semeni. Oriunde ai fi, astăzi, Domnul îţi iese înainte, din nou. Prin materialul acesta şi prin multe alte lucruri, Domnul Isus Cristos vrea să îţi amintească faptul că este Dumnezeu şi că este viu. El este Domnul şi Stăpânul Bisericii Sale. El Îşi iubeşte şi Îşi protejează Biserica. El o ocroteşte de rău şi doreşte ca mulţi oameni să intre în ea. Dacă nu faci parte din mădularele Sale, El îţi aminteşte că în Trupul Său există un loc special şi pentru tine. Dacă nu ştii cum poţi ajunge să faci parte din Biserică, opreşte-te, deschide Biblia şi vei vedea că Domnul este foarte clar la capitolul acesta. Nimeni, absolut nimeni, nu poate intra în Biserica lui Cristos fără pocăinţă şi fără credinţă în Jertfa Fiului Său. Doar cei care se pocăiesc de păcate, cred în Jertfa de pe Golgota şi mărturisesc public schimbarea, adică se botează, vor fi salvaţi. Dacă faci parte din numărul celor răscumpăraţi, dacă eşti copilul lui Dumnezeu, Cristos, Stăpânul vieţii tale îţi aminteşte, din nou, că trebuie să îţi trăieşti viaţa în toate aspectele, în ascultare de El. Indiferent de câte ori şi cât de sincer ai ridicat această întrebare, ea nu se învecheşte şi nici nu trebuie abandonată. Un creştin autentic, unul care doreşte să Îi placă Stăpânului, unul care doreşte să trăiască o viaţă semnificativă, o viaţă folositoare, binecuvântată şi care va fi încununată, trebuie să întrebe zilnic, sincer şi în fiecare situaţie: Doamne, ce vrei să fac? Îmi place să cred că eşti unul dintre creştinii sinceri, iubitori şi dedicaţi Domnului. Îmi place să cred că ştii de ce trebuie să Îl întrebi pe Stăpân şi cum trebuie să Îl întrebi. Îmi place să cred că nu întrebi după ce ai făcut ceva şi nici doar de dragul de a întreba. Îmi place să cred că eşti unul dintre cei care cunosc dorinţa Stăpânului şi doresc să umble zilnic în ascultare. Dacă aceasta este realitatea, tu ştii ce aşteaptă Domnul de la tine. Continuă să Îl iubeşti şi să Îl asculţi. Dacă nu este aşa, pocăieşte-te acum! Schimbă-ţi imediat, atitudinea şi comportamentul. Nu mai trăi independent. Nu mai trăi cum vrei tu sau cum îţi spun alţii. Isus a plătit un preţ mare pentru tine. Îi aparţii cu trup şi suflet. Nu dispreţui nici sacrificiul Lui şi nici planurile Lui măreţe pentru şi cu tine. Pocăieşte-te deci, schimbă-ţi idealul vieţii şi continuă apoi să trăieşti în ascultare permanentă. Aceasta va aduce un nou suflu de primăvară în sufletul tău; o primăvară veşnică.