Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

44 predici despre Biserică

Disponibil PDF
Modalităţi de achiziţionare a cărţilor:

RECENZIE

Fiind păstor, autorul este mereu preocupat de viaţa bisericii. În dorinţa de a ajuta membrii şi slujitorii bisericii să îşi formeze o imagine corectă despre Trupul lui Cristos, autorul oferă un ciclu de mesaje care prezintă viaţa diferitor adunări ale poporului sfânt. Iată ce mărturiseşte autorul în prefaţa cărţii: „Mesajele prezentate în această carte au fost glasul lui Dumnezeu pentru Biserica Creştină Baptistă “Speranţa” Arad… cererea unor slujitori duhovniceşti m-a determinat să dau mesa¬jelor o formă scrisă. Acum le aşez din nou la dispoziţia lui Dum¬nezeu pentru a le folosi şi în transformarea, zidirea sau înflă¬că¬rarea altor vieţi… Dacă mesajele acestea te vor ajuta în viaţa personală sau în lucrarea pe care eşti chemat să o faci cu competenţă şi cre¬din¬cioşie, nu uita că toată slava şi gloria trebuie adusă Cuvântului. El este atât sursa cât şi puterea mesajelor noastre.”

ÎNAPOI LA PUBLICAŢII