Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visul familiei

Disponibil PDF şi CARTE (tipărită)
Tradusă în limba rusă şi ucraineană
Modalităţi de achiziţionare a cărţilor:

RECENZIE

Aceasta este prima carte publicată de autor. În ea se pune accent pe pregătirea tinerilor în vederea întemeierii unei familii binecuvântate de Domnul. Materialul este structurat în 6 capitole. În primul capitol, autorul defineşte familia. Alături de definiţii luate din surse diferite, este dezbătută învăţătura din Geneza, primele două capitole. Capitolul al II-lea gravitează în jurul pregătirii pentru viaţa de familie. După ce se explică necesitatea acestui lucru, autorul face referire la domeniile ce trebuie luate în considerare: metodele, timpul şi greutăţile întâlnite în procesul de pregătire. Capitolul al III-lea se referă la alegerea partenerului de viaţă. Întrebările ce marchează aceste pagini sunt: “Când?”, “Cum?”, “Pe cine?”, “De unde?” etc. Crezând că va fi prima şi ultima carte publicată, autorul rezervă Capitolul al IV-lea sfătuitorilor şi sfătuiţilor. Autorul doreşte să crească în rândul sfătuitorilor sentimentul de responsabilitate, dorinţa de a se pregăti şi dragoste pentru lucrarea de pregătire premaritală. În rândul tinerilor, autorul intenţionează să promoveze curajul şi deschiderea pentru sfătuirea premaritală. Capitolul al V-lea dezbate probleme ca: prietenia, logodna creştină, controlul naşterilor şi întrebuinţări greşite ale sexului. De asemenea, tot aici, se dau şi răspunsuri biblice şi practice la întrebările cititorilor. Conştient de rolul major al bisericii şi al slujitorilor ei, autorul încheie materialul cu capitolul al VI-lea care este adresat slujitorilor amvoanelor. Aici, sunt prezentate nişte schiţe de predică pentru nuntă, care au fost şi sunt bine primite de slujitorii amvoanelor. Cititorul poate sesiza că nu există un capitol special al concluziilor, deoarece ele sunt prezentate în dezvoltarea şi la sfârşitul fiecărui capitol. Vorbind despre publicul căreia i se adresează acest material, autorul spune: „cartea aceasta nu este scrisă doar pentru creştini; ea îi are în vedere pe toţi cei ce aleg să o citească. De asemenea, cartea nu este doar pentru tineri. Deşi este scrisă pentru tineri şi tineri familişti, scopul cărţii este de a-i ajuta atât pe cei în nevoie personală, cât şi de a-i echipa pe cei ce vor să facă lucrarea lui Dumnezeu, readucând familia la ceea ce doreşte El. Sunt convins că orice părinte sau bunic ce o va citi va afla în ea îndrumări, care pot fi folosite în creşterea şi îndrumarea tinerilor spre o căsnicie după voia lui Dumnezeu.

ÎNAPOI LA PUBLICAŢII